Covid-19

Nanotechnologie je vysoce účinnou ochranou proti šíření infekce koronaviru Covid-19 a všech ostatních virových a bakteriálních infekcí.

Použitím funkčních nátěrů FN NANO® vytvoříte na povrchu stěn či stropů místnosti vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19.  Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN NANO®) díky své mikrostruktuře účinně zachytává viry a bakterie poletující vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje. Technologie FN NANO® zároveň čistí vzduch v místnosti. Tímto způsobem lze účinně a dlouhodobě zvýšit ochranu lidí v místnosti proti přenosu virových a bakteriálních nákaz, včetně Covid-19.

Vizualizace: Nátěrová vrstva FN NANO® dobře zachycuje viry a další choroboplodné zárodky. Virus Covid-19 zachycený ve struktuře nátěrové vrstvy FN NANO®.

Pro permanentní ochranu proti šíření nebezpečných virových a bakteriálních nákaz byl vyvinut speciální přípravek – funkční nátěr FN NANO®1 BioMax, který kombinuje chemický desinfekční efekt registrované biocidní látky s antimikrobiálním působením anorganické nátěrové vrstvy na základě fyzikálního efektu fotokatalýzy.

Proti choroboplodným zárodkům, které se zachytí na nátěrové vrstvě FN NANO® je touto cestou veden zničující dvojí (chemický a fyzikální) úder, který je spolehlivě, permanentně a dlouhodobě likviduje.

Chemická biocidní funkce nátěrové vrstvy účinně zabíjí viry a bakterie bez ohledu, zda na ni dopadá světlo nebo ne.

Antimikrobiální funkce založená na využití fyzikálního jevu fotokatalýzy se spouští s vysokou účinností vždy, když na nátěrovou vrstvu dopadá ultrafialová složka denního světla. V interiéru k tomu slouží aktivační UV-A světla. Tím se zvýší celkový antivirový a antibakteriální efekt na úroveň, která není dosažitelná jinými prostředky.

K aktivizaci fyzikální antimikrobiální funkce je nutno použít umělý zdroj UV-A záření (doporučená vlnová délka: 365nm).

Multifunkční nátěry FN NANO®

Slouží k vytváření funkčních povrchů, které přeměňují světelnou energii v sílu schopnou aktivně čistit vzduch a bránit se usazování špíny a mikroorganismů.  Jde o 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, kterou vyvinula česká společnost Advanced materials-JTJ ve spolupráci s ústavem fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, VŠCHT Praha a dalšími předními vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. 

Povrchová FN NANO® vrstva dosahuje téměř 100% fotokatalytické účinnosti a předstihuje mnohonásobně, co do účinnosti, ostatní konkurenční produkty na světovém trhu.

Produkty FN NANO®

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (22.9 + 35.0) *

Sečtěte a zaokrouhlete (25.2 + 8.9) *

Nahoru